Služby

Úvod Služby

Ponúkame Vám služby právneho poradenstva

  • Analýza existujúcich zmlúv alebo ich návrhov, vypracovanie zmluvy podľa požiadaviek klienta. Analýza rizík a potencionálnych problémov záväzkového vzťahu. Interpretácia jednotlivých ustanovení zmlúv z oblasti pracovného, rodinného, občianskeho a obchodného práva.


  • Právne poradenstvo - zhodnotenie právnej situácie klienta, navrhnutie spôsobov riešení a analýza potencionálneho vývoja daného prípadu. Jedná sa o rôzne životné situácie najmä z oblasti života rodiny, pracovného života, styku s verejnými a štátnymi orgánmi či oblsti priestupkov.