Referencie

Úvod Referencie

Naši spokojní zákazníci

MAS Myjava

- konzultácie v oblasto obhodného práva, ochrana spotrebiteľa

- vypracovanie zmluvných dokumentov

Home Art s.r.o.

- analýza zmluvných dokumentov 

- pripomienkovací proces pri tvorebe zmluvnej dokumentacie

- vypracovanie odpovedi v spravnoych konaniach

Universalpress s.r.o.

- obchodnoprávne poradenstvo

- vypracovanie Všeobecných obchodných podmienok

- pracovnoprávna agenda

- zastupovanie v správnych konaniach

Serviceman s.r.o.

  • obchodno-právne služby
  • vypracovanie návrhov zmlúv
  • analýza legislatívy pre potreby klienta