Osobné údaje

Úvod OdporúčameOsobné údaje

Ochrana osobných údajov

Nezhromažďujeme Vaše osobné údaje ani nevyžadujeme od Vás originály dokumentov, týkajúcich sa predmetných prípadov.  Rešpektujeme anonymitu klienta a preto preferujeme anonymizované dokumenty. Ak nám chcete poslať nejaké dokumenty - pošlite nám ich kópie s vymazanými osobnými údajmi ako je meno a priezvisko resp. názov firmy, bydlisko či sídlo, dárum narodenia či IČO. K úvodnej konzultácii tieto údaje nepotrebujeme ani nevyžadujeme. Po skončení prípadu sú všetky dokumenty skartované a nie sú nijako archivované.