Poraď mi

 

Naša spoločnosť má dlhoročné skúsenosti v oblasti právneho poradestva a tieto služby ponúkame našim spokojným klientom. Pomáhame im zorientovať sa v konkrétnej životnej situácii a hľadáme pre nich najvhodnejšie právne riešenie.   

 

 

Základné informácie o právnej poradni:

 • Analýza existujúcich zmlúv alebo ich návrhov, vypracovanie zmluvy podľa požiadaviek klienta. Analýza rizík a potencionálnych problémov záväzkového vzťahu. Interpretácia jednotlivých ustanovení zmlúv z oblasti pracovného, rodinného, občianskeho a obchodného práva.
 • Právne poradenstvo - zhodnotenie právnej situácie klienta, navrhnutie spôsobov riešení a analýza potencionálneho vývoja daného prípadu. Jedná sa o rôzne životné situácie najmä z oblasti života rodiny, pracovného života, styku s verejnými a štátnymi orgánmi či oblsti priestupkov. 

 

AKO TO FUNGUJE ?

 

Kontaktujte nás telefonicky prípadne emailom. Popíšte čo najpodrobnejšie Vašu životnú situáciu prípadne problém, ktorému by sme sa mali venovať. Váš podnet preskúmame, prípadne si od Vás vyžiadame ďalšie podporné dokumenty, zmluvy alebo informácie, ktoré nám pomôžu detailne pochopiť Váš problém. ZA VSTUPNÚ ANALÝZU NEPLATÍTE ANI CENT ! 


Po vstupnej analýze vyhodnotíme potencionálnu úspešnosť riešenia a s klientom dohodneme rozsah a cenu výslednej konzultácie. Našou úlohou je na základe Vami poskytnutých údajov vyhodnotiť právny stav Vašej veci, zanalyzovať potencionálny vývoj a navrhnúť Vám možné riešenia. Jasne a zrozumiteľne Vám vysvetlíme v akom bode sa nachádzate a aké sú Vaše možnosti.

 

Nie každá životné situácia má právne riešenie, ktoré je vyhovujúce klientovi. Každá kauza je individuálna a má mnoho premenných a preto nesľubujeme klientom "zázraky". Naši klienti neplatia žiadne poplatky pri úvodnej konzultácii. Starostlivo zhodnotíme všetky klady a zápory danej veci. Klientovi ponúkneme možnosti riešenia danej veci, zrozumiteľne mu vysvetlíme všetky riziká s tým spojené a odporučíme riešenie.

 

 

 

 Čo robiť ďalej ?

 • kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty (emailom)
 • detailne popíšte Vašu životnú situáciu prípadne oblasť, ktorej sa máme venovať
 • s odpoveďou Vás budeme kontaktovať najneskôr do 24hodín
 • v prípade, ak zasielate prílohy dokumentov, tieto anonymizujte (neposielajte nám žiadne osobné údaje ako meno a priezvisko, rodné číslo, IČO, bydlisko či iné identifikačné údaje Vás ani iných osôb) 
 • chránime tým Vašu identitu a anonymitu. Sme diskrétny ! 

Čo môžete očakávať ?

 • ak existuje riešenie Vášho problému, nájdeme ho pre Vás a vysvetlíme Vám, čo pre Vás znamená
 • ak existuje viacero riešení, spolu zhodnotíme ich riziká a sami sa rozhodnete, ktoré si vyberiete  
 • Váš prípad riešieme v rovnakom duchu "ako keby bol našim vlastným prípadom". Vcítime sa do Vašej situácie a riešime ju ako svoju vlastnú
 • čaká na Vás priateľský, empatický a profesionálny prístup
 • cenová transparentnosť a nulové vstupné poplatky za úvodnú konzultáciu